Aktuelt

Nyheter

 • Lokallagsstrukturen

 • Godkjent liste kommunevalet 2019

 • Våre kandidatar til kommunevalet i 2019

 • Vedtekter Luster Arbeidarparti

  Her er vedtekter for Luster Arbeidarparti. Vedteke 2011

 • Årsmøte 2017

  Årsmøtet er i år 5. februar kl 18 på Hafslo

 • Åtte gullmerkemenn i Jostedal

  Fagrørsla vart etablert svært tidleg i Jostedal. Biletet viser 8 medlemar som får tildelt gullmerke etter 25 års medlemskap 14. august 1971.

 • Historia om Luster Arbeidarparti: Boka "Bygdene og folket"

  Lagssoga "Bygdene og folket" tek deg med på ei spanande reise frå fortid til notid. Det er ei soge om folket og bygdene i Luster, frå armod og slit i tidlegare tider, til velstand og gode vilkår i våre dagar. Det er historia om arbeidarrørsla og Arbeidarpartiet. Og kva desse har bidrege med i utviklinga av bygdesamfunna i dagens Luster kommune.

 • Luster Ap - Lister til formannskapet og plan og forvaltingstyret 2015-2019

  Luster Ap vedtok på medlemsmøte 1. oktober 2015 å stilla følgjande lister til formannskapet, plan og forvaltingstyret, administrasjonsutvalet, valnemnd og kontrollutvalet:

 • Eit alternativ til Kvalen i Luster?

  Som innbyggjar og kommunepolitikar i Luster er eg stolt av kommunen min. Me leverer på eller over gjennomsnittet på dei aller fleste tenesteområde. Då er spørsmålet om det berre har vore solskin i politikken også, eller er det noko som har blitt til det dårlegare i Luster dei siste fire åra? Som einaste opposisjonsparti har Arbeidarpartiet ofte vore samd med storkoalisjonen beståande av Høgre, Venstre, FRP, KRF og Senterpartiet med Kvalen og Sandvik i spissen. Enkeltsakene bør derimot avgjera om du stemmer for eit alternativ til Kvalen-koalisjonen i år.

 • Bygg Vikafjellstunellen no!

  Innlegg av Odd Atle Stegegjerdet, Luster Arbeidarparti. 8. kandidat for Sogn og Fjordane Ap og Hilmar Høl, Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Arbeidarparti Sogn og FjordaneArbeidarparti og Vik Arbeidarparti går samstemt inn for at Vikafjellstunellen vert bygd snarast råd er. Vik Arbeidarparti har jobba for opprusting av dette viktige vegsambandet gjennom fleire tiår, og er svært glad for at sambandet no er inne i Nasjonal Transportplan NTP.

 • Innlegg i Sogn Avis 9. september: Legevakta i Luster – verd å kjempa for

  Den gode legevakttenesta vår er truga. Ein kombinasjon av nye sentrale krav og litt uheldige lokale omstende gjer at rådmannen såg seg nøydd til å presentera eit slikt trugsmål for meir eller mindre overraska formannskapsmedlemar i sist møte.