Luster Ap - Lister til formannskapet og plan og forvaltingstyret 2015-2019

Luster Ap vedtok på medlemsmøte 1. oktober 2015 å stilla følgjande lister til formannskapet, plan og forvaltingstyret, administrasjonsutvalet, valnemnd og kontrollutvalet:


Formannskapet

 1. Arne Johannessen
 2. Elin Hauge
 3. Morten Vigdal
 4. Odd Atle Stegegjerdet
 5. Karita Nes
 6. Anette Stegegjerdet Norberg


Plan og forvaltning

 1. Anette Stegegjerdet Norberg
 2. Morten Vigdal
 3. Odd Atle Stegegjerdet
 4. Gunn Beate T. Lefdahl
 5. Elin Hauge
 6. Tor Bremer


Administrasjonsutvalet

 • Arne Johannessen
 • Elin Hauge


Kommunal valnemnd

 1. Odd Atle Stegegjerdet
 2. Elin Hauge


Kontrollutvalet

 1. Anders Bolstad
 2. Birgit Fossen
 3. Bergljot Buskaker
 4. Finn Roald Skare