Åtte gullmerkemenn i Jostedal

Fagrørsla vart etablert svært tidleg i Jostedal. Biletet viser 8 medlemar som får tildelt gullmerke etter 25 års medlemskap 14. august 1971.

original_1478639910_6499658

Dette betyr at laget måtte vera etablert allereie i 1946, eitt år før etablering i Årdal.