Nestleder

Vivian Kvam

| Hafslo | f. 1980 | 6. kandidat 23-27 |

Vivian Kvam

Bli bedre kjent med Vivian Kvam:

Vivian Kvam, sjukepleiar frå Hafslo, budde nokre år i Bergen, men flytta tilbake til Luster og Hafslo i 2010. Ho har to ungdommar i huset, og er aktiv på fritida med fotball, hund, politikk og friluftsliv.

Vivian har brei arbeidserfaring, først og fremst frå helsesektoren, men dei siste åra også som lærar på Høgskulen på Vestland, Campus Sogndal.

Ho er aktiv i styre i Hafslo Arbeidarlag og Luster Ap. Ho har også i to periodar sete i Soknerådet og vore leiar i Luster Kyrkjelege Fellesråd i 4 år.

Ho har trua på dei gode fellestenestene i kommunen, særleg for dei yngste og dei eldste av innbyggarane me har. Vivian tykkjer det er kjekt med lokalpolitikk, det gjev mykje tilbake når ein engasjerer seg!