Styremedlem

Kåre Hønsi

Kåre Hønsi

Bli bedre kjent med Kåre Hønsi:

| Gaupne | f. 1971 | kommunestyret 19-23 | 5. kandidat 23-27 |