Kommunestyrekandidat

Lillian Øiene Bolstad

25. kandidat Luster kommune | Hjelpepleiar | Skjolden | f. 1971

Lillian Øiene Bolstad

Bli bedre kjent med Lillian Øiene Bolstad:

Lillian jobbar som hjelpepleiar i Luster kommune på  kortidsavdelinga ved Gaupne omsorgssenter. Ho er gift og har 2 søner, og bur på Skjolden