Kommunestyrekandidat

Jonny Gjerde

19. kandidat Luster kommune | Konsulent, psykisk helseteam i Luster kommune | Skjolden | f. 1965

Jonny Gjerde

Bli bedre kjent med Jonny Gjerde:


Jonny Gjerde 54 år,bur på Skjolden og har to sønner og ei dotter. Han jobbar som erfaringskonsulent i psykisk helseteam i Luster kommune.Styremedlem Luster Arbeidelag.

Han stiller til val fordi han vil at vi skal ha ein rettferdig fordelingspolitikk og at alle barna våre skal ha like muligheteiter for å delta i fritidsaktivitetar. Vidare yte gode tjenester for dei som har minst ressurser .Og vere talsperson for dei som verkeleg treng politikarane.