Kommunestyrekandidat

Palmar Kjærvik

26. kandidat Luster kommune | Pensjonist | Gaupne | f. 1954

Palmar Kjærvik

Bli bedre kjent med Palmar Kjærvik:

Palmar er gift og har tre vaksne barn. Nylig blei han pensjonist. 

Palmar er oppteken av lik fordeling i samfunnet – mot sentralisering og privatisering.