Styremedlem

Therese Hilleren

| Veitastrond | f. 1978 | 11. kandidat 23-27 |

Therese Hilleren

Bli bedre kjent med Therese Hilleren:

Therese bur på Veitastrond, er gift og har fem barn. 

Ho ønskjer at Luster skal vera ein stor felles kommune der alle får dekka dei vanlege behova som barnehage, skule, butikk, buss, medisink hjelp, idrett og eit godt nærmiljø.  

Therese ønskjer moglegheiter for nyskaping, etablering av bustadar og bedrifter. Og aktiv politikk for å  halde på dei ein har. Ho ønskjer at ein satsar slik at ein har ei god framtid for Luster kommune.