Styremedlem

Therese Vee Hilleren

18. kandidat Luster kommune | Veitastrond | f. 1978

Therese Vee Hilleren

Bli bedre kjent med Therese Vee Hilleren:

Therese bur på Veitastrond, er gift og har fem barn. 

Ho ønskjer at Luster skal vera ein stor felles kommune der alle får dekka dei vanlege behova som barnehage, skule, butikk, buss, medisink hjelp, idrett og eit godt nærmiljø.  

Therese ønskjer moglegheiter for nyskaping, etablering av bustadar og bedrifter. Og aktiv politikk for å  halde på dei ein har. Ho ønskjer at ein satsar slik at ein har ei god framtid for Luster kommune.